Audio 121 Who is the guest? (Dutch version)

Er is geen gesproken Nederlandse versie van deze podcast, maar hier is de vertaling te lezen.

Wie is de Gast? 

In culturen over de hele wereld wordt gastvrijheid beschouwd als een grote deugd. Hartelijk ontvangen worden verdiept de band tussen mensen, waardoor kennismaking kan overgaan in vriendschap en vriendschap kan rijpen tot liefde. Aan de andere kant is er niets dat een relatie sneller afkoelt dan een lauwe ontvangst onder iemands dak. In sommige delen van de wereld is het gebruikelijk om tegen een arriverende gast te zeggen: “Dit is uw huis” en gewoonlijk wordt dit niet louter uit gewoonte gezegd, maar met volle oprechtheid.

Er is een poëtische weergave van de zikar die hierop betrekking heeft. Deze heilige oefening, die door velen regelmatig wordt gedaan, wordt in vaak vertaald met “Er is geen God behalve God,” maar het wordt soms ook zo gezegd: “Er is geen God behalve de Gast van binnen”. Wat een voorrecht, en wat een verantwoordelijkheid om te voelen dat de Goddelijke Aanwezigheid bij ons logeert.

Hoe meer we hierover nadenken, hoe meer het onze dagelijkse ervaring kan transformeren. Als we de stille streling van het zonlicht op onze huid voelen, kunnen we beginnen in te zien dat het het goddelijke is dat van de warmte geniet; als we het parfum van een roos inademen, is het het goddelijke dat het geheim van de bloem overpeinst; als we een hap brood nemen, is het de goddelijke geest die de gulheid van het graan omarmt.

Ernaar te streven de gastheer te zijn van de Heilige Bezoeker is een wonderbaarlijke afstemming, die een leven lang inzichten en rijkdom biedt. Maar als we ons inspannen om onze rol van gastheer te vervullen – het huis nauwgezet opruimen, altijd de wensen van de bezoeker boven onze eigen gewoonten stellen – kunnen we soms een glinstering van vermaak opvangen in de ogen van onze goddelijke gast; want wie is in deze situatie werkelijk de gastheer, en wie is de gast? Wij hebben het huis dat wij bewonen niet gebouwd, en anders dan we aannemen, zijn wij hier voor een onzekere tijd. Elk moment kunnen we verplicht zijn te vertrekken. Zou het niet juister zijn te zeggen dat wij de bezoekers zijn?

Als dat zo is, dan kunnen we beginnen een nieuwe vaardigheid te leren – een gast zijn, een goede gast. Het verschilt niet veel van de rol van gastheer, maar legt misschien meer nadruk op dankbaarheid.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.