Audio 113 Reaching Higher (Dutch version)

Er is geen gesproken Nederlandse versie van deze podcast, maar hier is de vertaling te lezen.

Hoger reiken

In het gedicht over licht dat Abul Hassan Kharqani eeuwen geleden schreef lezen we dat de Heer een licht van Boven op de mensheid zendt, dat het licht van Genade is, en dat er ook een licht van beneden is dat naar boven reikt, dat het licht van zuiverheid is. Er is niets wat wij kunnen doen om het eerste licht, het licht van Boven, te verdienen of aan te trekken, want de essentie van genade is dat deze onvoorwaardelijk en zonder aanzien des persoons wordt gegeven. Genade kan niet worden aangespoord of gekocht; God geeft omdat Hij daarvoor kiest, en als Hij naar ons lacht zijn wij gezegend. Als Hij verkiest Zijn genade te onthouden, moeten wij de kunst van het geduld beoefenen.

Maar hoe zit het met het licht van zuiverheid? Het is mogelijk om dit licht door onze eigen inspanningen te verlichten en te richten, als we goed begrijpen wat zuiverheid betekent.

De meeste mensen denken aan ‘zuiverheid’ als een soort morele discipline, het vermijden van wat ‘onzuiver’ wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld bepaalde handelingen of gedragingen, of bepaalde vormen van spraak. Maar, zoals Hazrat Inayat Khan uitlegt in zijn lezing over de zuiverheid van het leven, betekent zuiverheid in werkelijkheid het ontdekken van onze essentie, en het loslaten van al het andere. De geest die naar de aarde komt is zuiver in zijn oorsprong – hij is een lichtstraal van de meest zuivere Bron – maar in de loop van het leven verzamelt hij talrijke indrukken, en deze zorgen ervoor dat zijn essentiële innerlijke uitstraling zwakker wordt. Wanneer we die indrukken van ons afwerpen, wordt het licht helderder. Het oorspronkelijke licht van zuiverheid begint zijn helderheid te tonen wanneer we de bedekkingen wegnemen.

De verschillende oefeningen die door religies worden gegeven hebben dit als doel – ons te helpen de dichte lagen vuil van ons af te wassen. Maar als oefeningen worden gedaan zonder de juiste instelling, lopen ze het risico de geest te begraven onder nog meer lagen. Daarom is een zeer krachtige manier om het licht van zuiverheid vrij te maken, steeds dankbaarder te worden voor het licht van Genade. Omdat genade onaangekondigd komt, moet ons hart verzacht worden door dankbaarheid voor alle zegeningen die we ontvangen. Er is geen leven op aarde dat niet op vele manieren door Genade is aangeraakt. Zelfs geboren worden is een geschenk van Boven. Als wij meer tijd besteden aan het erkennen van onze zegeningen en aan het danken, dan zal het licht van zuiverheid zeker hoger reiken.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.