Prayer for safe passage (Dutch version)

Gebed voor een veilige overgang

De oude Romeinse god Janus, aan wie we de naam van de eerste maand van het jaar danken, wordt afgeschilderd als iemand die twee gezichten heeft. Het ene kijkt naar wat er voorbij is gegaan en het andere is gefixeerd op het komende jaar. Een mogelijke oorsprong van de naam ‘Janus’ is een heel vroeg woord voor boog of passage – met andere woorden, datgene wat tussen de ene plaats en de andere staat, een overgangspunt.

Voor wie zich verdiept in het soefipad kan dit doen denken aan de staat van kemal, het onbesliste moment wanneer noch de ontvankelijke staat van jemal, noch de actieve staat van jelaloverheerst. Als men spirituele contemplatie beoefent, wat betekent dat de illusoire dans van het ‘ik’ even gestild is, dan is dit een staat van ‘volmaaktheid’, en zo wordt kemal meestal vertaald. Maar als men zich met wereldse zaken bezighoudt, kan zo’n onbeslist moment tussen jemal en jelal onverwachte, en zelfs chaotische resultaten opleveren voor ons streven, want noch schoonheid, noch macht kunnen tot vervulling komen.

De komst van het nieuwe jaar is dan ook een moment om voorzichtig te zijn en onze aandacht te richten op het spirituele, in plaats van op overdaad, zoals gebruikelijk is in de wereld. Sinds de dagen van Hazrat Inayat Khan zijn er op de vooravond van het nieuwe jaar moerieds bijeengekomen om liefde en zegeningen te sturen naar hun mede-moerieds over de hele wereld, en zich tot de Goddelijke Aanwezigheid te wenden met het volgende gebed voor een veilige overgang naar het ‘nieuwe’.

O Gij, die in ons hart verblijft,Allergenadigste en  barmhartige God,Heer van hemel en aarde,We vergeven anderen hun overtredingen envragen Uw vergiffenis voor onze tekortkomingen.We beginnen dit nieuwe jaar met een zuiver hart en met een zuiver geweten, met moed en hoop.
Help ons om het doel van ons leven te vervullen onder Uw Goddelijke Leiding.                                                                                                           Amen

vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.