What is real? (Dutch version)

Wat is echt?

Zeer jonge kinderen geloven dat groter gelijk moet zijn aan zwaarder. Als je ze een grote lege doos en een baksteen laat zien, zullen ze er zeker van zijn dat de doos zwaarder moet zijn omdat hij groter is. Het is pas met meer ervaring dat we begrijpen dat ook de dichtheid in het spel komt. Dat was de ontdekking van de Griekse wiskundige Archimedes, die tijdens in het bad gaan besefte dat de hoeveelheid verplaatst water gelijk was aan zijn volume, en niet aan zijn gewicht.

Gedurende ons hele leven zoeken we naar de realiteit voor onszelf, om te weten wat betrouwbaar is, wat zeker is, wat juist is. We nemen verschillende principes aan, gebaseerd op onze ervaring, op basis van ons verstand of op wat anderen zeggen, en vanuit die aannames organiseren we ons leven, kiezen we voor carrières, vrienden, manieren van leven, enzovoort.

Maar onvermijdelijk komt het moment dat gebeurtenissen niet verlopen zoals we denken dat ze zouden moeten verlopen. Zoals de menselijke natuur is, gaan we gemakkelijk voorbij aan de momenten dat de dingen beter uitpakten dan we verwacht hadden, maar we voelen het als een klap wanneer iets onzichtbaars de wiel van ons leven stopt terwijl we onze principes volgen; bijvoorbeeld wanneer we onze taken vervullen of een carrière nastreven waarvan we geloven dat die goed is voor de maatschappij. Deze schokken kunnen meer of minder uitdagend zijn, waardoor we gedwongen worden onze koers te verleggen, en misschien de principes te herzien. Maar op ons spirituele pad kunnen ze ons zelfs tot stilstand brengen, en ons doen afvragen: ‘Wat is dan de realiteit? Ik dacht dat ik het wist, maar hier lijkt niets wat ik geloofde te werken.’

Ondanks de gevoelens van verwarring en zelfs wanhoop, zijn deze momenten van onschatbare waarde, want ze kunnen ons helpen om een beter begrip te krijgen. In Nirtan Gamakas zegt Hazrat Inayat Khan: “Wanneer de onwerkelijkheid van het leven mijn hart bedrukt, opent de deur naar de werkelijkheid.” 

Als we met ernstige problemen te maken hebben – en wie heeft dat niet? – kijk dan naar het hart, want daar is de deur naar de werkelijkheid, en het is alleen in het licht van de werkelijkheid dat onze ontberingen begrijpelijk zullen zijn, en dat we een weg vooruit kunnen vinden. Niet ‘onze’ weg, maar de echte weg, de weg van de Heer.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.