Audio Tales 112 : One Year of Marriage (Dutch version)

Er is geen gesproken Nederlandse versie van deze podcast, maar hier is de vertaling te lezen.

Eén jaar huwelijk

Er was eens een zekere Shaikh van gevorderde leeftijd die in een geïsoleerde plaats leefde in het gezelschap van een kleine groep toegewijde volgelingen. Samen streefden zij ernaar zich met elke ademtocht bewust te zijn van de Goddelijke Geliefde. Op een dag kreeg de Shaikh bezoek van een jongeman die smeekte of hij zich bij de groep mocht voegen – maar tot verbazing van de leerlingen wilde de meester hem niet accepteren, en hij stuurde hem vriendelijk doch beslist weg.

Na afloop vroeg een van de studenten de Shaikh hiernaar. “Hij lijkt erg oprecht,” zei de student. “Hij zou zeker baat hebben bij uw onderricht. Kunt u mij alstublieft uitleggen waarom u hem niet wilt ontvangen?”

“Hij denkt dat hij op dit moment op een kruispunt staat,” antwoordde de meester. “Hij twijfelt tussen trouwen en alles opgeven voor de spirituele zoektocht. Maar hij vergist zich als hij denkt dat de keuzes in verschillende richtingen leiden. De rivier van het leven is één.

“Lang geleden,” ging de Shaikh verder, “had ik als jongeman ook zulke twijfels, maar ik trouwde, en daardoor leerde ik een grote les. In die tijd had ik veel vooroordelen over het leven – welke jongeman heeft dat niet? Vooroordelen over de liefde en het huwelijk, en alles wat met het leven in de wereld te maken heeft. Door de jaren heen zag ik echter dat mijn ideeën meestal de liefde en de harmonie in het gezin in de weg stonden. Ervaring vermaalde mijn vooroordelen langzaam tot poeder.

“Toen de kinderen volwassen waren, overleed mijn vrouw. Alleen gelaten, zonder verantwoordelijkheden in de wereld, begon ik aandacht te besteden aan de spirituele roep. En al gauw zag ik dat, net als in de menselijke liefde, het mijn vooroordelen waren die tussen mij en de intimiteit stonden. Dank zij de Ene was het toen niet zo moeilijk om mijn ‘zelf’ terzijde te schuiven, omdat ik daar al enige oefening in had.

“Die jongeman,” concludeerde hij, “zal in één jaar huwelijk meer leren dan wij hem met tien jaar bidden en mediteren zouden kunnen leren.”

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.