The First Hundred Years (Dutch version)

De eerste honderd jaar

Op 7 mei 1921 werden verse bloemen gearrangeerd, kaarsen aangestoken en geschriften uit verschillende tradities met eerbied voorgelezen tijdens een ceremonie in een huis in Londen. Het was de allereerste presentatie van de Universele Eredienst, een vorm die aan Hazrat Inayat Khan was geopenbaard als een manier om de mensheid samen te brengen, om te helpen de wereld boven onderscheid en verschillen uit te tillen.

Vele decennia later zou Murshid Hidayat met diepe gevoelens spreken over de ochtend dat zijn vader dit visioen ontving. Hoewel hij toen pas een jaar of vier, vijf oud was, kon ‘Murshidzade’, zoals hij in de familie werd genoemd, zich duidelijk herinneren hoe de kinderen werd gezegd heel stil te zijn, omdat hun vader een diepgaande ervaring had gehad, hij had iets bijzonders gezien. Later leerden zij dat het de Universele Eredienst was.

Zoals het woord religie impliceert, want het heeft een wortel die (ver)binden betekent, is religie bedoeld om te verenige. Maar door de wereldgeschiedenis heen is religie ook een bron van verdeeldheid en conflicten geweest. Dit is niet te wijten aan een gebrek in de godsdienst zelf, maar aan de beperkte manier waarop de mensen haar begrijpen. Het is gemakkelijk om het oneens te zijn over vormen, maar de essentie van religie wordt niet gevonden in de vorm, maar eerder in de geest. Zoals Hazrat Inayat zegt, wordt in het huis van God niet gevraagd tot welke kerk of tempel je behoort, maar alleen hoe oprecht je was in je gebed.

We zien talloze religieuze vormen in de wereld; men zou zelfs kunnen zeggen dat er evenveel religies zijn als er mensen zijn, want ieder mens, zelfs wie zichzelf als ongelovige beschouwt, heeft zijn eigen weg. En toch, als we voorbij deze variaties kijken, kunnen we zien dat religie in waarheid één is, zoals we horen in deze soefi-gedachte: “Er is één religie, de onafgebroken voortgang in de richting van het ideaal dat het levensdoel van iedere ziel vervult.”

Hazrat Inayat Khan was er zeker van dat de Universele Eredienst voorbestemd was om zich over de hele wereld te verspreiden. Tijdens zijn laatste bezoek aan New York kwamen honderden mensen naar een dienst, zo veel dat ze gedwongen waren de ceremonie naar een grotere zaal te verplaatsen. Hij voorzag dat er op een dag in de toekomst talrijke diensten in de steden zouden zijn, zowel in particuliere huizen als in openbare ruimten.

Vandaag, bij de viering van deze verjaardag, kunnen wij misschien ons eigen kleine deel van eerbied, hulde en dankbaarheid aanbieden aan dit licht dat zich nu over de wereld verspreidt. Mogen wij het doel van onze ziel vervullen – en de Universele Eredienst helpen haar doel te vervullen.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.