Wali van Lohuizen Departs (Dutch version)

Afscheid van Wali van Lohuizen

Een paar dagen geleden kwam het bericht binnen dat Wali van Lohuizen op 91-jarige leeftijd vredig deze wereld heeft verlaten. Moge hij verwelkomd en gezegend worden door de Goddelijke Aanwezigheid.

Wali’s hele familie was betrokken bij het soefiwerk. Zijn ouders waren moerieds van Hazrat Inayat Khan en zijn vader, Moersjid Kadir, was een sleutelfiguur in het tot stand brengen van de bouw van de Universel Murad Hassil in Katwijk. Wali’s twee broers, Subhan en Hakim (later Jelal), waren ook hun hele leven actief in de Beweging. Wali zelf werd op 17-jarige leeftijd tot cherag gewijd en hij koesterde intens de herinnering aan de mystieke verheffing die hij voelde toen hij voor de eerste keer de kaarsen op het altaar aanstak, omdat hij het herkende als het bevorderen van het heilige werk van de Boodschap.

Wali en zijn vrouw Walia waren verantwoordelijk voor de geboorte van het soefiwerk in Letland en voor het weer tot leven brengen in Rusland van de vonk die was overgebleven na het bezoek voor de Eerste Wereldoorlog van Pir-o-Moersjid Inayat Khan en de Begum en zijn broers. Ze namen ook de verantwoordelijkheid op zich voor de Dargah van onze Meester op het moment dat het uitgroeide van een te somber en over het hoofd gezien graf tot iets dat meer gepast is, een ruime groene hof met een muziekzaal en bibliotheek die vrede en gastvrijheid biedt aan alle bezoekers.

Het is niet mogelijk om een leven van meer dan negentig jaar in een paar zinnen samen te vatten. Wali had een sentimentele kant die gemakkelijk ontroerd raakte, en hij had een praktische kant die intens ambitieus was met betrekking tot de Boodschap, een kant die onbevredigd bleef tot het einde van zijn leven. Moge zijn tederheid worden beantwoord met de glimlach van de Goddelijke Geliefde, en moge zijn ambities vervulling vinden in het verspreiden van de Boodschap.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.