Auudio 114 We are not our mistakes (Dutch version)

Er is geen gesproken Nederlandse versie van deze podcast, maar hier is de vertaling te lezen.

Wij zijn niet onze fouten

Stel dat iemand je de keuze zou geven tussen een leven in zuiverheid, en de mogelijkheid om meer jezelf te zijn. Waarschijnlijk zou de meerderheid kiezen voor meer zichzelf zijn – omdat ze denken dat ze op basis van hun leven tot nu toe weinig hoop hebben om enige zuiverheid te bereiken, en omdat jezelf zijn veel comfortabeler en bevredigender zou zijn. In de opvatting van soefi’s is er echter eigenlijk geen verschil tussen de twee; het is het leven van zuiverheid dat het mogelijk maakt het echte Zelf te zien, terwijl het versluieren van dat Zelf ons hele leven rusteloos en ongemakkelijk maakt.

Zoals Hazrat Inayat Khan uitlegt, is de hele schepping op zoek naar een ontplooiing, een zekere vrijheid. Het is het gebrek aan zuiverheid dat het systeem verstikt en deze ontplooiing belemmert. Als wij deze wijsheid ter harte nemen en in ons leven tot werkelijkheid willen maken, vergt dat natuurlijk wel wat werk. We moeten eerlijk naar ons leven kijken, naar wat misschien veranderd moet worden. Want zuiverheid is loslaten wat ons niet toebehoort, het loslaten van zowel gedragingen als van indrukken die het hart en de geest niet verder helpen. Onvermijdelijk betekent dit dat we moeten kijken naar de sombere catalogus van onze fouten.

Iedereen wil het graag goed doen, een foutloze prestatie neerzetten en een gouden ster verdienen. Zelfs kleine fouten kunnen ons soms, als een kiezelsteentje in de schoen, lang dwarszitten. Wat grote fouten betreft – die kunnen verwoestend zijn en ons jarenlang onderdompelen in een moeras van wanhoop en zelfbeschuldiging. Leven in een moeras is echter niemands idee van zuiverheid. Zoals Hazrat Inayat Khan duidelijk maakt, zijn onze fouten niet onze natuur; het is juist omdat ze niet onze natuur zijn dat ze fouten worden genoemd. We moeten onze fouten erkennen zodat we ervan kunnen leren, maar de volgende stap is om ze los te laten – om onszelf te bevrijden van de indrukken van mislukking en verder te gaan.

Het wegwassen van ongewenste indrukken lukt door ons af te stemmen op het goddelijke ideaal. Het is het begrip, de herkenning en de aanvaarding van liefde, harmonie en schoonheid die de last van de herinnering kan verlichten en ons kan herstellen naar zuiverheid. Iedereen maakt fouten in dit leven van illusie; de grote zielen zijn zij die lering hebben getrokken uit hun fouten – en ook uit de fouten van anderen – en er bovenuit zijn gestegen. Dat is de manier om het “goddelijke licht dat in onze ziel is verborgen” te leren kennen, en de enige weg naar geluk, wat onze ware aard is.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.