Constancy and change (Dutch version)

Bestendigheid en verandering

Bijna de helft van de wereldbevolking is momenteel op een of andere manier opgesloten. Sommigen hebben vele weken thuis doorgebracht, zonder zelfs maar de voordeur te passeren; anderen hebben wat meer vrijheid, maar over het algemeen is het turbulente leven van iedereen tot stilstand gekomen.

Dit is voor velen frustrerend geweest. Onze moderne tijd hecht waarde aan verandering; we volgen cycli van innovatie in onze kleding, onze technologie, ons vermaak, onze carrières – en soms ook onze relaties. Veel mensen lijken bang te zijn voor verveling. En toch, paradoxaal genoeg, hechten we ook waarde aan datgene wat blijft bestaan. Een perfect voorbeeld hiervan is goud, dat sinds het begin van de mensheid als kostbaar wordt beschouwd omdat het, in tegenstelling tot stevig en bruikbaar ijzer, niet corrodeert en duizenden jaren lang helder blijft. 

We hechten ook waarde aan bestendigheid in vriendschappen. Ons leven slingert als een stromende rivier, en een vriendschap die alle overstromingen en stroomversnellingen en perioden van droogte die zich voordoen kan overleven is zeldzaam en kostbaar. Misschien is het omdat, zoals Hazrat Inayat Khan in deze lezing zegt, standvastigheid een weerspiegeling is van de eeuwigheid. In onze diepste kern verlangen we naar de blijvende zekerheid van de Waarheid, naar datgene wat was, is en altijd zal zijn.

Waarom zijn we dan zo verslaafd aan nieuwigheden? Misschien komt dat wel door ons gevoel van frustratie bij elke nieuwe ervaring, elk nieuw speeltje; we nemen de dingen op, in de hoop dat we hier eindelijk vinden wat we zoeken, en dan ontdekken we na een week, of een maand, of een jaar, dat we ontevreden zijn, en we nog steeds op zoek zijn naar iets, maar we kunnen niet zeggen wat het is.

Maar, zoals we zouden kunnen leren van onze ervaring met vriendschappen, komt bestendigheid niet vanzelf. Het kost moeite en een zekere rijpheid om te erkennen dat kortstondige tevredenheid weinig waard is in vergelijking met wat er gebeurt als je het licht van een ideaal hoog houdt.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.