Atmosphere (Dutch version)

Sfeer

Een belangrijk aspect van het soefipad is dat we in de wereld leven terwijl we ons innerlijke werk doen, en dit betekent dat we net als anderen invloed hebben op de mensen om ons heen. Dit kwam onlangs naar voren in een gesprek over de zinsnede uit de Gayan Suras, “Geestelijke bereiking is het afstemmen van jezelf op een hogere toonhoogte”. We begonnen te praten over de gevolgen van dergelijk werk. Verandert de spirituele afstemming het gedrag? Wordt een soefi ‘heilig’ (volgens de gangbare opvatting) en verzet die zich daarom nooit tegen datgene wat schadelijk is?

Het is heel gebruikelijk om je af te vragen welke handelingen door een soefi als acceptabel of juist worden beschouwd. Maar zoals Hazrat Inayat Khan op diverse plaatsen zegt, kunnen handelingen niet worden geclassificeerd; dat is afhankelijk van de omstandigheden. Er is echter een andere manier waarop wij de wereld beïnvloeden, een manier waarvan velen zich niet bewust zijn, en dat is via onze atmosfeer.

Onze gedachten en gevoelens creëren een trilling die ons omringt, een ongeziene beweging die een effect heeft, al dan niet opgemerkt door anderen. Net zoals een geluid een sympathieke resonantie kan produceren in de snaar van een muziekinstrument, reageren we ook op onze omgeving, en onze omgeving reageert op de trillingen die we produceren.

Met andere woorden, als we hardnekkige gedachten hebben over bitterheid of boosheid of jaloezie, kunnen we er misschien smetteloos uitzien, maar onze onrustige sfeer zal anderen toch storen. Op dezelfde manier hoeven we, als we onze geest gericht houden op een hoog ideaal en ons hart warm en open houden, daar niets over te zeggen, maar zal dit zeker de geesten en harten om ons heen raken.

Een sfeer blijft ook hangen in de omgeving; deze kan gevoeld worden op plaatsen waar gebeden wordt, of waar bijvoorbeeld een misdaad of tragedie heeft plaatsgevonden. Daarom wordt een Universele Eredienst als zegening van een huis uitgevoerd, om de sfeer van een huis op te frissen. Maar misschien is de sfeer die het meest invloedrijk is, te voelen op plaatsen waar mensen zelden komen, in de wildernis van de natuur, want daar kan men de sfeer van de Goddelijke geest duidelijker voelen.

Heel vaak weten we niet hoe we de wereld kunnen helpen in deze moeilijke tijden, wat de beste actie is; wat het ene moment gepast is, kan op een ander moment ongepast zijn. Een zeer positieve bijdrage, waar je altijd op kunt vertrouwen, is evenwel het handhaven van een goede sfeer, zodat iedereen gemakkelijker kan ademen. Dat wordt bereikt door je af te stemmen op een hogere toonhoogte.

Vertaling Kariem Maas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.